Met onze werkgroep willen wij graag verschillende acties rond taal en lezen ondersteunen.  Tijdens de voorleesweek genieten de leerlingen van een heerlijk kwartiertje voorlezen.   Ook de poëzieweek gaat niet ongemerkt voorbij.  Elk jaar proberen we om leuke activiteiten te organiseren rond deze evenementen.   Samen met de bibliotheek werken we rond de jeugdboekenweek en krijgen de leerlingen de kans om kennis te maken met een auteur van kinder- en jeugdboeken.

Daarnaast ondersteunen we een goed leesbeleid op onze school.  Via onze deelname aan het pilootproject “ de kwartiermakers” hebben enkele leerkrachten bijscholingen gevolgd over een goed leesbeleid op school.  Met ondersteuning van dit project lezen onze leerlingen  elke dag een kwartier vrij in een boek, tijdschrift of strip.  In het eerste en tweede leerjaar lezen de leerlingen daar boven op één of twee keer per week in kleine groepjes bij leesouders. 

De kleuters en de leerlingen tot het derde leerjaar kunnen wekelijks boeken uitlenen via de bib aan de school.  Vanaf het vierde leerjaar ontlenen de leerlingen boeken in de bib op de markt. Verder willen wij werken aan het uitbouwen van een gevarieerd en recent boekenaanbod op onze school.