Milieuzorg op school

Reeds vele jaren werken we op onze school rond MOS. We vinden het belangrijk om onze leerlingen bewust te maken van de zorg voor ons leefmilieu. In de eerste plaats de zorg voor ons schoolmilieu om stilaan te groeien naar de zorg voor het leefmilieu.

De MOSleerkrachten worden bijgestaan door de MOSrangers, leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar en door enkele MOSouders.
Samen leggen we de MOSplanning vast en bespreken we de uitwerking ervan.

Het MOSproject richt zich op 5 thema’s: natuur, water, verkeer, energie en afval.
Op onze school brengen we die thema’s, vaak op een ludieke manier, in de aandacht.

Realisaties van de MOSwerking: het behalen van het MOSdrieluik en de MOSvlaggen, kippen op onze school, uitstappen met de fiets als dit mogelijk is, afvalbakken om te sorteren op de speelplaats en in de klassen, de groentetuin en de serre, bloembakken op de speelplaats, waterkannen bij de kleuters, geen blik en brik, Dikke TruienDag, gezonde tussendoortjesdag,…