Alle kinderen, elk met hun eigen mogelijkheden, de nodige hulpmiddelen en begeleiding bieden zodat ze kunnen evolueren en groeien in alle aspecten van hun ontwikkeling!

De uitbouw van een goed zorgbeleid, vastgelegd in het zorgbeleidsplan, is een opdracht van het hele team, het is een gedeelde zorg. Het vraagt een hart voor de eigenheid van elk kind, veel geduld, begrip en overleg. Het geeft ondersteuning aan het personeel en schenkt kansen om te groeien.

Belangrijk hierbij is een gelijkgerichte aanpak, zodat kinderen doorheen hun schoolloopbaan steeds met dezelfde “zorg” gedragen worden.

We varen allen in dezelfde richting!

Deze richting wordt bepaald door overleg met het hele team op personeelsvergaderingen en pedagogische studiedagen.

We houden eraan om onze werking te evalueren en van daaruit doelstellingen te formuleren op lange termijn, welke worden geconcretiseerd in werkpunten . Ook wij zijn steeds in ontwikkeling.

Alles draait om het creëren van  een optimale leer-en leefomgeving voor elk kind, rekening houdend met de gehele context.

De klasleerkracht is de eerste verantwoordelijke. Hij/ zij begeleidt elk kind, maar kan hierbij steunen op hulp van het zorgteam. Deze hulp houdt in dat er samen met kinderen(indien mogelijk), ouders, leerkrachten en CLB wordt gezocht naar de meest geschikte hulpmiddelen en begeleiding.

Helaas  biedt de zorg op school  soms onvoldoende hulp om een evolutie te garanderen, ook dan gaan wij samen met ouders en CLB op stap om te zoeken naar de best passende externe begeleiding of overstap naar school op maat.

Vooral wil het zorgteam een “luisterend oor” zijn voor kinderen, leerkrachten en ouders zodat iedereen zich gehoord voelt en op eigen niveau met een goed gevoel  kan en mag ontwikkelen!