Aandacht voor...

Aandacht voor...

Zorg

We streven er met het hele team naar dat elk kind zich goed voelt, zodat het tot leren kan komen. We proberen ieder kind doorheen zijn/haar schoolloopbaan steeds de juiste zorg te bieden.

We zoeken samen met kinderen, ouders en leerkrachten naar de meest geschikte begeleiding in de klas..

Het zorgteam neemt een aantal specifieke taken op zich:

  • Coördineren van zorginitiatieven op schoolniveau

  • Begeleiden van kleine groepjes in de klas of soms individuele begeleiding

  • Coördineren van overlegmomenten met CLB, leersteuncentrum, externe begeleiders, leerkrachten, ouders en kinderen

  • Coördineren van de aanpak bij socio-emotionele problemen

Het zorgteam wil graag een luisterend oor zijn voor kinderen, leerkrachten en ouders zodat iedereen zich gehoord voelt.

Alles draait om het creëren van een optimale leer- en leefomgeving voor elk kind.

Lezen

We organiseren verschillende acties rond taal en lezen. Tijdens de voorleesweek genieten de leerlingen van een heerlijk kwartiertje voorlezen. Ook de poëzieweek gaat niet ongemerkt voorbij. Elk jaar proberen we om leuke activiteiten te organiseren rond deze evenementen. Samen met de bibliotheek werken we rond de jeugdboekenweek en krijgen de leerlingen de kans om kennis te maken met een auteur van kinder- en jeugdboeken.

Daarnaast zetten we in op een goed leesbeleid op onze school. Via onze deelname aan het pilootproject “de kwartiermakers” en met ondersteuning van dit project lezen onze leerlingen elke dag een kwartier vrij in een boek, tijdschrift of strip. In het eerste en tweede leerjaar lezen de leerlingen ook één of twee keer per week in kleine groepjes bij leesouders.

De kleuters en de leerlingen tot het derde leerjaar kunnen wekelijks boeken uitlenen via de bib aan de school. Vanaf het vierde leerjaar ontlenen de leerlingen boeken in de bib op de markt. Verder willen wij werken aan het uitbouwen van een gevarieerd en recent boekenaanbod op onze school.

MOS =Milieuzorg op school

Al meer dan 20 jaar werken we op onze school rond MOS. We vinden het belangrijk om onze leerlingen bewust te maken van de zorg voor ons leefmilieu. In de eerste plaats de zorg voor ons schoolmilieu om daarna stilaan te groeien naar de zorg voor het leefmilieu.

De MOSleerkrachten worden bijgestaan door de MOSrangers, leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar. Samen leggen we de MOSplanning vast en bespreken we de uitwerking ervan.

Het MOSproject richt zich op 5 thema’s: natuur, water, verkeer, energie en afval.

Op onze school brengen we die thema’s, vaak op een ludieke manier, in de aandacht.

Realisaties van de MOSwerking: het behalen van het MOSdrieluik en de MOSvlaggen, kippen op onze school, uitstappen met de fiets als dit mogelijk is, afvalbakken om te sorteren op de speelplaats en in de klassen, de tuin en de serre, bloembakken op de speelplaats, waterkannen bij de kleuters, geen blik en brik, Dikke Truiendag, gezonde tussendoortjesdag,…

Verkeer

Samen met ouders en leerkrachten werken we aan een verkeersveilige en verkeersactieve schoolomgeving. Hiervoor organiseren wij tal van acties. Tijdens de donkere wintermaanden promoten wij tijdens de fluoweken het dragen van een fluovest. Na de krokusvakantie starten wij met de fietsvrijdagen. Deze vrijdagen vragen wij om zoveel mogelijk met de fiets naar school te komen.

Hiernaast zetten wij ook onze schouders onder enkele nationale acties zoals de strapdag en de week van de zachte weggebruiker. De strapdag stimuleert kinderen en ouders om zich op een duurzame wijze te verplaatsen, te voet of met de fiets. Tijdens de week van de zachte weggebruiker oefenen onze leerlingen hun stap – en fietsvaardigheden op school en krijgen zij een stap- of fietsbrevet.

Sociale Vaardigheden

Wij zijn ervan overtuigd dat een positieve groepssfeer, goed leren samenwerken, reflecteren op eigen gedrag en verschillen leren waarderen een belangrijke basis is om zich goed te voelen. We vinden het zeer belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan sociale vaardigheden.We gebruiken hiervoor de axenroos.

Met het voorbeeld van de totemdieren bij de axenroos (10 dieren ), krijgen onze kinderen beelden en woorden om hun gedrag te benoemen. Ze leren zichzelf beter kennen, leren conflicten helder bekijken en bespreken. Ze ontdekken dat al deze relatiewijzen goed zijn en wanneer ze deze gepast of ongepast gebruiken.

Sociale vaardigheden aanleren, doe je niet zomaar van vandaag op morgen. Het is een langzaam-aan-actie en geen ‘vak’ op zich.

Sport

Op onze school wordt er heel wat aan sport gedaan!

Elke week krijgen zowel de kleuters als de leerlingen van de lagere school turnles in onze eigen turnzaal. Vanaf de 3de kleuterklas tot en met het 6de leerjaar gaan onze leerlingen om de twee weken zwemmen.

Daarnaast is er elk schooljaar een sportdag voor de kleuters op school en 2 sportdagen voor de leerlingen van de lagere school.

Dit is nog niet alles. Tijdens de middagen kunnen leerlingen van de lagere school vrijblijvend deelnemen aan middagsport. Zo kunnen ze kennis maken met Start To Run, Start To Dance en Let’s get fit.

Doorheen het schooljaar zijn er nog tal van andere sportactiviteiten op woensdagnamiddag waar de leerlingen vrijblijvend aan kunnen deelnemen bv. korfbalinstuif, voetbal 4 tegen 4, veldloop Zilvermeer, trefbaltornooi,...

Schoolfeestproject

Elk jaar in mei houden we met de hele school een schoolfeestproject. We kiezen steeds een ander thema en geven lessen en opdrachten in dat thema.

‘s Morgens worden er dan vaak toneeltjes gespeeld aan de schoolpoort om onze leerlingen helemaal mee te nemen in het thema.

We sluiten af met een spetterende schoolfeestavond!